Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2018. gada 19. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi.

Esmeralda Balode-Buraka
Tel. + (371) 67 374 369
E-pasts: IR@lg.lv

Pielikums