Jeudan har tiltrådt hensigtserklæring med PwC om Jeudans investering i PwC’s kommende domicil på Marmormolen på Østerbro i København. Bygningen på i alt ca. 40.000 m2 forventes klar til indflytning senest i 2022 og den samlede investering forventes at udgøre ca. DKK 1,6 mia.

PwC’s kommende domicil vil supplere Jeudans eksisterende investeringer på Amerika Plads og på Dampfærgevej omfattende 7 større ejendomme på i alt ca. 50.000 m2, hvorefter de samlede investeringer i området vil udgøre ca. 90.000 m².  

Endelig aftale forventes underskrevet inden udgangen af 2018. Ny selskabsmeddelelse vil blive offentliggjort i den forbindelse.

Yderligere oplysninger:
Per W. Hallgren, adm. direktør, tlf. 3947 9102

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, tlf. 7010 6070.

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 500 medarbejdere. Jeudans aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

 

Vedhæftet fil