Wilson har inngått avtale om kjøp av bulkskipet MV Aveiro (2008, 3 605 dwt)

 

Samlet kjøpesum er avtalt til MEUR 3,475 og det forventes at skipet overtas i løpet av tredje kvartal 2018. Ved overtagelse vil skipet bli gitt Wilson navn.

 

Kjøpet av MV Aveiro markerer tilvekst til dagens flåte med ett skip og underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet.

 

Wilson opererer etter kjøpet en flåte på 118 skip hvorav 82 er eiermessig kontrollert av selskapet.

 

Wilson ASA

Bergen, 12. juli 2018