Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“  valdyba 2018 m. liepos 13  d.  patvirtino sprendimą sudaryti sutartis  tarp patronuojančios valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“, kodas 302826889, buveinė Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir AB Amber Grid dėl mokestinių nuostolių perdavimo (toliau „Sutartis“).

Sutarčių sąlygos numato, kad AB „Amber Grid“ sumokės UAB „EPSO-G“  15 proc. nuo perimtos mokestinių nuostolių sumos, t.y.  563 000 Eur už 2016 m. ir  430 000 Eur už 2017 metus. Šis sandoris įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams neturės.

Pridedama UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomonė, konstatuojanti, kad sandoris yra sąžiningas visų AB „Amber Grid“ akcininkų atžvilgiu, mokestinių nuostolių perdavimas vykdomas pelno mokesčio įstatymo numatyta tvarka.

Priedas.

2018 m. birželio 18 d. Audito komiteto prie UAB „EPSO-G“ Stebėtojų tarybos nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi.

Dovilė Juknevičiūtė
Teisininkė
tel.   +370 5 236 0314
faks. +370 5 236 0850 

el. paštas: d.jukneviciute@ambergrid.ltPriedas