Upplýsingar um útgefanda:  
Nafn: Lykill fjármögnun hf.
Kennitala: 621101-2420
LEI: 213800EH2GN487RCKC87
   
Upplýsingar um útgáfu  
Auðkenni útgáfu: LYKILL190115
ISIN: IS0000030161
CFI númer: D-Y-Z-U-X-R
FISN númer: LYKILL FJARM/ZERO CPN 20190115
Skuldabréf/víxill: Víxlar
Heildarnafnverð útgáfu: 600.000.000 kr.
Útgefið nafnverð nú: 600.000.000 kr.
Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: 20.000.000 kr.
   
Afborganir - Greiðsluflæði  
Tegund afborgana: Vaxtalaust eingreiðslubréf
Tegund afborgana, ef annað:  
Gjaldmiðill: Gjaldmiðill
Gjaldmiðill ef annað:  
Útgáfudagur: 16.7.2018
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: 15.1.2019
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: 1
Fjöldi gjalddaga á ári: 1
Lokagjalddagi höfuðstóls: 15.1.2019
Vaxtaprósenta: N/A
Vaxtaruna, breytilegir vextir:  
Vaxtaruna, ef annað:  
Álagsprósenta á vaxtarunu: N/A
Reikniregla vaxta: Einfaldir
Reikniregla ef annað:  
Dagaregla: ACT/360
Dagaregla ef annað:  
Fyrsti vaxtadagur:  
Fyrsti vaxtagjalddagi: N/A
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: N/A
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: N/A
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig:  
Verð með/án áfallinna vaxta: Með áföllnum vöxtum
Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: Nei
   
Vísitölur  
Vísitölutrygging: Nei
Nafn vísitölu:  
Dagvísitala eða mánaðarvísitala:  
Dag/mánaðarvísitala ef annað:  
Grunngildi vísitölu:  
Dags. grunnvísitölugildis:  
   
Aðrar upplýsingar  
Innkallanlegt: Nei
Innleysanlegt: Nei
Breytanlegt: Nei
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) N/A
Aðrar upplýsingar: N/A
 
   
Taka til viðskipta  
Rafrænt skráð
Verðbréfamiðstöð Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
Dags. sótt um töku til viðskipta 12.7.2018
Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt 13.7.2018
Dags. töku til viðskipta 16.7.2018
Orderbook ID 157844
Undirflokkur Corporate Bonds
Markaður OMX ICE DP Fixed Income
Veltulisti OMX ICE Corporate Bonds
Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) Nei
Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) Nei
MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) BOND - Bonds
Tegund skuldabréfs CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf