IPAS Baltikums Asset Management				16.01.2008


Par grozījumiem atvērto ieguldījumu fondu “Baltix Index fonds” un
“Internacionālo akciju fondu fonds” prospektos. 

Informējām par grozījumiem atvērto ieguldījumu fondu “Baltic Index fonds” un
“Internacionālo akciju fondu fonds” pamatdokumentos. 

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem:
  1. precizēta informācija par fondu ieguldījumu apliecību izplatītājiem;
  2. precizēta informācija par Sabiedrības biroja atrašanās vietu.

Izmaiņas būtiski neietekmēs fondu ieguldījumu portfeļus un fondu ieguldītājus.

Fondu prospekti, to saīsinātās versijas un nolikumi ir pieejami “Baltikums
Asset Management” IPAS (http://asset.baltikums.lv) un Finanšu un kapitāla
tirgus komisijas (www.fktk.lv) mājas lapās.