Atlas Copcos fjärde kvartalsrapport och inbjudan till telefonkonferens den 4
februari

Stockholm den 16 januari 2008: Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet
publiceras måndagen den 4 februari cirka kl 12. En kombinerad presentation och
telefonkonferens, på engelska, hålls kl 14.30.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.

Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer,
ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten,
vilken följs av en frågestund. 

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida:
www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan senast den 1 februari via
e-post till ir@se.atlascopco.com. Ingen anmälan behövs för deltagande på
telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att
underlätta att konferensen startar i rätt tid. 

Ring in på	
+44 (0)20 7806 1957
Kod
8720497	
Reprisnummer
+44 (0)20 7806 1970
Repriskod	
8720497#

Reprisen finns tillgänglig i två dagar.

Välkomna!
För ytterligare information kontakta:
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: ir@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 januari 2008, kl 11:00.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar
för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och
gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg
och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete
med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar
Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når
Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2006 hade Atlas Copco 25 900
anställda och en omsättning på 51 miljarder kronor. 
Mer fakta finns på www.atlascopco.com.