Det skal herved meddeles, at på selskabets ordinære generalforsamling dags dato
blev selskabets regnskab godkendt, ligesom der meddelt decharge til direktion
og bestyrelse. 

Samtlige forslag fra bestyrelsens side blev godkendt, herunder udbetaling af
udbytte på kr. 6,00 pr. aktie, svarende til i alt kr. 6,0 mio. 

Efter indvalg af vicedirektør Steffen Heegaard har selskabets bestyrelse
følgende sammensætning: 

	Advokat Casper Moltke - formand
	Direktør Frede Lund
	Vicedirektør Steffen Heegaard


Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Luxor A/S


Svend Rolf Larsen
direktør