Source: ALM Equity AB

ALM Equitys årsredovisning för 2017 är publicerad

2018-04-27


ALM Equitys årsredovisning 2017 finns att hämta som pdf-fil på bolagets hemsida www.almequity.se. Den tryckta årsredovisningen beställs via info@almequity.se.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity AB (publ) är en koncern med bolag verksamma inom fastighetsbranschen i syfte att stödja kärnverksamheten projektutveckling. ALM Equitys aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-04-27 kl. tid. 16.30