Nordea Invest Emerging Markets Enhanced er en ny afdeling under Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdeling Emerging Markets Enhanced investerer fortrinsvis i emerging markets-aktier, dvs. i aktier fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination.

Nordea Invest Emerging Markets Enhanced

Indledende tegningsperiode: 23. maj 2018 kl. 09.00 til den 6. juni 2018 kl. 16.00. Betaling for nytegnede foreningsandele i den indledende tegningsperiode sker den 8. juni 2018.

Tegningskurs: 100,25 franko

ISIN-kode: DK0060950111

Prospekt er vedhæftet denne meddelelse. Prospekt og Central Investorinformation kan desuden downloades på www.nordeainvest.dk, og eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.


Venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland


Eric Christian Pedersen                  Tom Holflod
Direktør                                            Senior Product Manager

Vedhæftet fil