Source: ALM Equity AB

Byggstart av 62 hyresrätter i Rönninge Centrum

Stockholm, 2018-11-21

I Rönninge Centrum, Salems kommun, byggstartar ALM Equity projektet Torghuset.

ALM Equitys dotterbolag Småa (50%) kommer tillsammans med Resona (50%) att utveckla ett flerbostadshus bestående av 62 hyreslägenheter, 4 lokaler och ett underliggande garage.Totalentreprenad utförs av dotterbolaget 2xA Entreprenad. De färdigställda bostäderna finansieras av Resona och förvaltas av ALM Equitys dotterbolag Smarta Hyresbostäder som succesivt kan nå en ägarandel på (50%).
Torghuset är en del av ett större projekt där Salems kommun och Småa tillsammans utvecklar Rönninge Centrum - även kallat Rönninge Sjöstad. När området står klart har Rönninge fått ett nytt torg, handelsytor och ett tillskott på ca 180 lägenheter.

”Vi är glada att kunna tillföra marknaden kvadratsmarta bostäder som ett komplement till våra bostadsrätter och småhus. Torghuset erbjuder ett smart boende i ett kommunikationsnära läge med närservice och delningsekonomi. Vi ser fram emot ett 2019 med fler byggstarter med liknande produkt, varav ca 500 lägenheter redan är sålda och snart redo för byggstart.” säger Joakim Alm, VD, ALM Equity AB.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity AB är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se.